Ekologisk hållbarhet

Upplev hållbarhet tillsammans med japansk badkultur

Vi tar ansvar för hur vi påverkar vår miljö och klimatet. Den ekologiska hållbarheten innefattar vår energiförbrukning och det som har med driften av anläggningen att göra, ex v. inköp, förbrukningsvaror, avfall och transporter. Yasuragi är en Svanenmärkt anläggning.

Energi från sol, vind, vatten och berget

Yasuragi drivs helt fritt från fossila bränslen. För driften används egenproducerad solenergi, berg- och luftvärmepump, inköpt el som kommer från sol, vind och vatten samt en mindre del lokalproducerad biodiesel i form av tallolja. Läs mer i detalj om de olika energilösningarna här nedan.

Produkter som håller måttet

Vi har en hög ambition att hela tiden utöka vårt utbud av produkter som är producerade så hållbart som möjligt. Det gäller allt från förbrukningsvaror till materialval i vår byggnad. När du besöker oss som gäst har du bl a tillgång till vår egen Svanen-märkta serie av kroppsprodukter.

Bikupa för biologisk mångfald

I samarbete med beeurban.se har vi en egen bikupa, som producerar honung vi säljer i vår butik. Ett sätt för oss att åtminstone lite bidra till bevarande av den biologisk mångfalden. Visste du att ca 1/3 av maten vi äter har pollinerats av bin och humlor.

Circular Monday, inte Black Friday

Vi på Yasuragi vill inspirera och berätta vad vi gör på Circular Monday (måndagen som infaller efter Black Friday). Kort förklarat, Circular Monday är ett svenskt initiativ för att uppmuntra till att dela mer och konsumera mindre i syfte att uppnå en mer cirkulär konsumtion som är skonsam för både plånbok och planet.