Ekologisk hållbarhet

Upplev hållbarhet tillsammans med japansk badkultur

Att leva i harmoni med naturen och vår jord skapar ett lugn som går hand i hand med den lugnande effekten av vårt bad och den stilrena miljön i japansk anda. 

Energi från sol, vind, vatten och berget

Yasuragi drivs helt fritt från fossila bränslen. För driften används egenproducerad solenergi, berg- och luftvärmepump, inköpt el som kommer från sol, vind och vatten samt en mindre del lokalproducerad biodiesel i form av tallolja. Läs mer i detalj om de olika energilösningarna här nedan.

Produkter som håller måttet

Vi har en hög ambition att hela tiden utöka vårt utbud av produkter som är producerade så hållbart som möjligt. Det gäller allt från förbrukningsvaror till materialval i vår byggnad. När du besöker oss som gäst har du bl a tillgång till vår egen Svanen-märkta serie av kroppsprodukter.

Bikupa för biologisk mångfald

I samarbete med beeurban.se har vi en egen bikupa, som producerar honung vi säljer i vår butik. Ett sätt för oss att åtminstone lite bidra till bevarande av den biologisk mångfalden. Visste du att ca 1/3 av maten vi äter har pollinerats av bin och humlor.