Zenmeditation

Zenmeditation

Det japanska ordet zen betyder meditation. Ordet kommer från det kinesiska ch’an, som in sin tur härstammar från sanskritordet dhyana. För en buddhist är meditationen en väg att nå satori, upplysning, ett uppvaknat sinne och en andlig upplevelse. 

Ordet “tomhet” används ofta för att beskriva den mediterandes medvetande, men det är ett fattigt och missvisande ord. Att vara tom är att nå fullhet, sägs i en av buddhismens gamla texter. Det egna jagets utsläckande inför en större verklighet. 

Det finns olika metoder att nå det medvetandestadium där man ser in i sin egen natur, stannar sina tankar och inte ens tänker på att inte tänka. Man kan koncentrera sig på sin andning eller på ett mantra. Man kan helt enkelt bara sitta stilla. 

Under zazen, zenmeditationen sitter vi bara stilla. På det sättet får vårt ego inget uttryck eftersom det alltid vill ha relation till något. När vi lär oss vara stilla fäller egot ifrån och det sanna jaget dominerar.