Japansk trädgård

Stillheten som ger energi

På Yasuragi står inre ro och inre harmoni alltid i centrum. När vi får möjlighet att kommer till ro, finner vi ny kraft och kanske lite mer av oss själva. I den japanska trädgården på Yasuragi har man lyckats att med den svenska naturens förutsättningar och de växter som där ingår skapa en japansk känsla i stillhetens tecken. 

Rundillen är en plats där himmel och jord möts. Den är skapad så att den riktar koncentrationen inåt och vertikalt: mot himmelen och mot jorden. I vandringens och stillhetens trädgård bör rörelse och stillhet ihop. Här finns en respekt för det som är synligt, men även för det utrymme som finns mellan tingen. När vi går ut och vandrar i trädgårdens olika delar, känns det som att allt alltid har funnits där. Varje grässtrå och sten, varje buske och träd hör hemma där de finns. Det är viktigt att ge oss själva tid att långsamt upptäcka vägen vi vandrar, såväl den yttre som den inre. 

Månporten symboliserar att varje ögonblick är en ny port. Eftersom många av oss sitter fast i gamla misstag och ångrar det som de gjort istället för att ta tillvara på nuet, kan vi stanna i en stillsam stund vid månporten, öppna våra sinnen och kliv in i våra liv.