Hållbarhet
på Yasuragi

VAD GÖR VI

Vi på Yasuragi vill driva en verksamhet som bidrar till en mer hållbar värld, där djur och naturs välmående, ekonomiskt fungerande system och mänsklig välfärd går hand i hand. Vårt främsta fokus är att leverera en gästupplevelse, och för det behöver vi tjäna pengar. Men det betyder inte att det är det enda vi bryr oss om. Tvärtom. Med mer intäkter kan vi investera i mer och bättre produkter som tjänar vår jord. Vi lovar våra gäster att här kan de kunna varva ner, hitta tillbaka till sin energi och åka hem med ny kraft. Vi vet att människor som har mer energi och bättre kontakt med sitt inre också är mer benägna att göra bra saker, för sig själva och omvärlden. 

Hållbarhet på Yasuragi

Verksamheten på Yasuragi vill bidra och uppmuntra till en mer hållbar livsstil på flera olika plan. Det är tillsammans med dig som gäst och våra samarbetspartners som vi verkligen kan göra skillnad. Att påverka människor positivt är ett mycket viktigt och starkt verktyg för oss att skapa en hållbar värld.

Ekologisk hållbarhet

Vi tar ansvar för hur vi påverkar vår miljö och klimatet. Den ekologiska hållbarheten innefattar vår energiförbrukning och det som har med driften av anläggningen att göra, ex v. inköp, förbrukningsvaror, avfall och transporter. Yasuragi är en Svanenmärkt anläggning.

Rinnande vatten

Social hållbarhet

Vi tar ansvar för att våra gäster och medarbetare ska må så bra som möjligt. Vi är även måna om att våra leverantörer följer lagar, avtal och etiska regler. Yasuragi samarbetar bl a även med Min Stora Dag samt har under 2022 skänkt bidrag till UNHCR. Vi jobbar med två slag av social hållbarhet. Internt – Yasuragi som arbetsplats och Externt - Yasuragi som företag.

Hållbart ledarskap

Det hållbara ledarskapet handlar om att skapa ett arbetsklimat där medarbetarna känner att de kan göra skillnad. Inte bara för den dagliga verksamheten utan även ur ett större perspektiv. Det är viktigt att lyssna till medarbetarnas behov och visioner och ge dem möjlighet att bidra till en mer hållbar värld både på ett personligt plan, i organisationen och i ett större samhälleligt perspektiv. En sedan länge känd sanning är att när vi mår bra så gör vi bra saker, dvs. Feel good, Do good.

EKONOMISK HÅLLBARHET

Vi vill vara ett konkurrenskraftigt företag som drivs hållbart. Ekonomisk hållbarhet handlar framförallt om att ha en så resurseffektiv verksamhet som möjligt samt att göra väl avvägda inköp och långsiktiga investeringar.