utemiljöer

I vår japanska trädgård kan man ta en stilla promenad och öva mindfulness längs med stigen.

Runt anläggningen finns miljöer som lämpar sig väl för utomhusaktiviteter samt ett utegym i anslutning till den japanska trädgården. Det finns fina löpspår för den som vill ta en runda runt Hasseludden.